foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Nauka języka angielskiego, niemieckiego i hiszpańskiego z nami to sama przyjemność!

 

 

Kursy językowe organizowane przez CENTRUM KSZTAŁCENIA JĘZYKÓW OBCYCH nastawione są na wszechstronny rozwój wszystkich sprawności językowych takich, jak: pisania,  mówienia, słuchania, czytania.  Szczególny nacisk kładziony jest na ćwiczenie umiejętności do komunikowania się w języku obcym w różnych sytuacjach codziennych i zawodowych.

A zatem założenia programowe Naszej szkoły oparte są o główne zasady metody komunikacyjnej.
Zdolność mówienia w języku obcym sprawia wielu osobom największe trudności. Często bariera w mówieniu spowodowana jest strachem przed popełnieniem błędu.

Staramy się dostosować metody i techniki nauczania tak, aby jak najwięcej mówić  na zajęciach oraz aby poczuć  się z tym pewnie i bezpiecznie.
Niezwykle istotne jest wprowadzanie nowego materiału w tzw. kontekście. Następnie, przyswojenie poprzez  aktywne uczestniczenie w różnorodnych ćwiczeniach stymulujących, dostarczających przykłady z życia codziennego.

W trakcie zajęć  wykorzystujemy artykuły z prasy, Internetu, także prezentacje multimedialne, fragmenty filmów, programów TV, reklam, gry, zabawy, a nawet piosenki. Jest to żywy język i to właśnie zapewnia szybkie postępy w nauce. Praca w czasie zajęć  organizowana jest na wiele sposobów: praca indywidualna, w parach, w grupach, debaty, prezentacje, symulacje.

W trakcie kursów wykorzystujemy podręczniki renomowanych wydawnictw : Oxford, Longman, Cambridge, McMillan  oraz różnorodne pomoce dydaktyczne i materiały multimedialne.

 

Copyright © 2020 IT Secure Usługi Informatyczne Rights Reserved.