foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Nauka języka angielskiego, niemieckiego i hiszpańskiego z nami to sama przyjemność!

 

 Zapraszamy na BEZPŁATNĄ konsultację, w trakcie której przeprowadzimy test diagnozujący poziom, a także rozmowę w języku obcym. Pozwolą one ocenić Twoje umiejętności językowe i zaproponować uczestnictwo w kursie na kompatybilnym poziomie.


Konsultacja trwa około 15 minut. Zapraszamy !

Copyright © 2020 IT Secure Usługi Informatyczne Rights Reserved.